Textiles. Chichicastenango, Guatemala, 2010

Textiles. Chichicastenango, Guatemala, 2010